logga

"Att med god service och hög flexibilitet producera, lagerföra och distribuera kemiska och biokemiska specialprodukter till kontraktskunder på den nordiska marknaden"

kolvar

Tillverkning

Vi producerar och levererar kemisk-tekniska och biokemiska produkter i flytande- och pulverform för industri- och konsumentkunder i Norden. Med vår moderna blandningsutrustning kan vi erbjuda legotillverkning/legofyllning och ta fram produkter i samråd med kund, det kund eftersöker och har behov av. Vi köper emballage och råvaror efter specifikt behov, men kan även enbart fylla kundägd vara i kundägt emballage. Vi jobbar givetvis även med kunders egna unika recepturer, där vi då handhar hela förloppet, som ovan.

Vi har korta produktionslinor med kort omställningstid som är halvautomatiserade, vilket gör att små volymer är möjliga att framställa i vår anläggning. Fördelen med halvautomatiserad produktion är att varje enskild producerad enhet kontrolleras, innan den slutligen paketeras. Vi har även Bag in Box fyllning och fyllning till säck.

I vårt laboratorium utförs kontinuerligt analyser för egenkontroll av produktion och produktutveckling. Vi kvalitetssäkrar allt vi producerar med en batch märkning (unik kod), för säker spårbarhet.
Westlén Industrier AB   |   Stinsvägen 14    |   763 93 Skebobruk   |    0175 - 402 80    |    info@westlenindustrier.se