logga

"Att med god service och hög flexibilitet producera, lagerföra och distribuera kemiska och biokemiska specialprodukter till kontraktskunder på den nordiska marknaden"

boxar

Etikettering, paketering och lagerföring

Vi erbjuder även kringliggande bitjänster så som paketering, etikettering och lagerföring.

Utifrån kunds önskemål paketerar vi de produkter vi producerar. Även produkter som redan är färdigpaketerade åtar vi oss att ompaketera, då det t.ex. kan behövas en snyggare eller mer praktiskt paketering. Detta gäller främst våra konsumentkunder.

Vi etiketterar nyproducerade och nypaketerade produkter, med saklig information som måste framgå på produkten. Vi erbjuder även ometikettering av redan etiketterade produkter, där man t.ex. behöver uppdatera informationen på etiketten eller översätta den till ett annat språk.

Vi erbjuder även lagerföring av våra kunders färdiga produkter, innan den levereras till slutkund, efter mottagen plockorder. I vårt varmlager förvarar vi produkter som är temperaturkänsliga.

Vi utför ompackning från Big bag till säck eller tvärtom. Bag in Box fyllning av 5 till 20 liters förpackningar är en del av vår produktions lina.
Westlén Industrier AB   |   Stinsvägen 14    |   763 93 Skebobruk   |    0175 - 402 80    |    info@westlenindustrier.se