logga

"Att med god service och hög flexibilitet producera, lagerföra och distribuera kemiska och biokemiska specialprodukter till kontraktskunder på den nordiska marknaden"

Kunder

Våra kunder är av varierande storlek och vanligtvis varumärkesägare till de produkter som vi producerar. Företagen är allt från handelsbolag och grossister för konsumentprodukter, till industriella mellanhänder och slutanvändare.

För våra industrikunder är den sakliga informationen på etiketten oerhört viktig, men själva paketeringen enklare. Våra konsumentkunder kräver även de en tydlig information på etiketten, men har även behov av snygg och säljande paketering.

"Hos Er är ingenting komplicerat"
Kundutlåtande
Westlén Industrier AB   |   Stinsvägen 14    |   763 93 Skebobruk   |    0175 - 402 80    |    info@westlenindustrier.se